Vurderer ny trase for årets Pilegrimsritt

De nye reglene for trafikkvakter har ført til at styret for Pilegrimsrittet har jobbet med å finne gode løsninger for å kunne opprettholde rittet for 2018 og årene som kommer.

Et av punktene vi ser på nå er å endre trase slik at behovet for trafikkvakter ikke blir like stort som det vil bli i den originale traseen fra Stugudal til Selbu sentrum.

– Vi har i samarbeid med idrettslagene vi samarbeider mye med, sett på muligheter for å endre traseen og komme oss bort fra og unngå kryssing av trafikkerte veier på deler av traseen. Denne jobben har vært fruktbar så langt, og vi vil komme med mer informasjon straks dette evetuelt blir en realitet, sier Håkon Wang i Pilegrimsrittet

Det kan bety at en god del av asfaltpartiene i Pilegrimsrittet kan bli erstattet med sti- og gruspartier. 

Det er også sett på muligheter for å gjennomføre starten på andre steder enn Stuguvoldmoen for å lette på behovet for trafikkvakter.

I den opprinnelige traseen har Pilegrimsrittet behov for et sted 40-50 stasjonære vakter og 20-30 løypevakter. For mange kan det bety 10 timer opplæring før rittdagen.

Pilegrimsrittet 2018 arrangeres lørdag 8. september.