Garderobe

  Start: Ingen tilgang til garderober ved start, men startområdet har god plass og gode sanitærbygg. Mål: Vi bruker Selbuhallen som ligger 1.4km ifra målområdet. Anvisning via skilt.