Garderobe

 

Start: Ingen tilgang til garderober ved start, men startområdet har god plass og gode sanitærbygg.

Mål: Vi bruker Selbuhallen som ligger 1.4km ifra målområdet. Anvisning via skilt.