Pilegrimsrittet legges ned

Det er med tungt hjerte vi nå går ut med at Pilegrimsrittet legges ned. Det betyr at rittet i 2016 ble den siste utgaven av sykkelrittet mellom Stugudal og Selbu.

Det er flere årsaker til at styret for Pilegrimsrittet har kommet til denne beslutningen.

Etter at de reglene for vakter og mannskap ved sykkelritt ble gjeldende foran årets sesong, har vi jobbet hardt med å finne løsninger for nye traseer og hvordan vi kan redusere bruken av fylkesvegen gjennom dalføret. Dette for å redusere bruken av vakter helt fra Stugudal til Selbu sentrum. Dette har vi dessverre ikke klart å finne gode nok løsninger på.

Interessen for sykkel og sykkelritt har vært fallende i flere år, og det er ikke bare vi som har opplevd å få mer enn halvert deltagelsen fra toppårene.

På grunn av sviktende deltagelse har også det økonomiske grunnlaget for å gjennomføre rittet blitt forverret. Pilegrimsrittet er et kostbart ritt å arrangere. Med start på tre plasser og målgang på den fjerde, kreves det mye logistikk og mannskap for å trygge sikkerheten til både syklister og andre.

2016 ble et år med stort underskudd, og vi er også her usikre på om vi er i stand til å levere et 0-resultat i 2018, som er et minimum for at vi skal kunne drive Pilegrimsrittet på en forsvarlig måte.

Så dette samlet har ført til at styret i Pilegrimsrittet har besluttet at vi ikke ser det som mulig å arrangere Pilegrimsrittet i 2018 eller er villig til å ta risikoen ved å gjennomføre rittet i 2018.

 

Vi vil takke alle som har bidratt til at Pilegrimsrittet har vært et viktig arrangement i Tydal og Selbu i mange år, enten som funksjonær, samarbeidspartner, publikum eller deltager.

Dere har gitt oss mange fine minner.

 

Tydal/Selbu 14. mai 2018

Kontaktpersoner Pilegrimsrittet:

Håkon Wang                                     926 91 927

Jon Håkon Slungård                       951 36 750

Ole Johan Øyaseter                       909 52 232