Historikk

 

Romboleden

Romboleden er en gammel ferdselsvei for pilegrimer, handels– og embetsmenn og for nabofolk som gjennom århundrer har drevet handel og kulturutveksling over kjølen.

 

I Skardøra, på Riksgrensen mot Sverige, møtes to gamle pilegrimsleder, den store Romboleden og Jämt–Norge–leden. Herfra, via Stugudalen, og ned gjennom Tydalen og Neadalen mot Selbu går leden gjennom fantastiske partier med utsikt mot fjellmassiv som Sylan, Skardørsfjella, Skarvan, Fongen, Bringen og Rensfjellet.

 

Til Selbu vil vandrere langs Romboleden oppleve vekslende natur, fra åpent fjellandskap, frodig skoglandskap til fruktbare kulturlandskap. Selbu kirke som sannsynligvis har hatt sentral betydning for pilegrimene i middelalderen passeres og veien videre til målet med utsyn mot spiret av Nidarosdomen.

 

Myntfunnet i Græsli

Potetopptakinga på Kristoffergården fikk uventa resultat da bonden Arnt Kristoffersen i 1878 gjorde funn av 2253 sølvmynter, samt en del sølvbiter og ei spenne. Funnet var oppsiktsvekkende. På funnstedet hadde det tidligere ligget ei steinrøys. Heldigvis ble de fleste myntene kjøpt opp av Myntkabinettet ved Oldsakssamlinga i Oslo, og selv om noen havnet på private hender ble også disse undersøkt av mynteksperter.

 

Samlinga var det største enkeltfunn av mynter som er gjort i Norge fra middelalderen. Myntene er vesentlig norske, alle fra tida til kong Harald Hardråde og sønnene hans. 38 stykker er tyske, to er danske og to er engelske. Seneste datering av myntene er 1070–åra, så skatten ble trolig gjemt bort i 1080–åra. Etter datidas priser var samlinga verdt 30–40 kyr.

 

Ungdomslaget i Græsli reiste minnestein på funnstedet i 1978. Hundre år senere ble det satt opp en minnestein på funnstedet. På steinen ser vi en kopi av «Greslifuglen», og på kopperplata under står denne teksten: «Her ble det i 1878 funnet over 2000 mynter og en fugleformet spenne. Dette stammer fra ca. år 1080».