Løypa

h├©ydeprofil-pilegrimsrittet

loypekart

 

Kart:

Besøk www.pilegrim.info så finner dere detaljerte kart over Neadalen.

 

Start:

86 km starter ved Stuguvollmoen i Stugudal. Det er merket til start fra FV705
45 km starter i Græsli, Det er merket til start fra FV705
22 km startet i Flora. Det er merket til start fra FV705

 

Fra Selbu følger du FV705 mot Stugudal/Tydal for å komme til start for alle distansene. Fra Røros følges RV 705 mot Stugudal og Selbu for å komme til start for alle distansene.

 

Løypa:

Hovedløypa er ca.86 km lang. Løypa består av både grus-, kjerre-, sti- og asfaltpartier. Ikke spesielt teknisk vanskelig, men grus- og kjerrepartiene kan være sporete enkelte steder.

 

Punkter i løypa som er verdt å merke seg:

  1. Etter ca. 10 km; går det nedover på en gammel kjerrevei. Pass farten her.
  2. Etter ca. 23 km; nedfart mot Neabyen i Ås/Tydal. Smal grusparti med stor fart. Noen skarpe svinger.
  3. Etter ca. 37 km; nedfart i Græsli mot idrettsplassen, gressdekke, skarp sving og høy fart. Vær oppmerksom hvis glatt.
  4. Etter ca. 44 km; øverst i Kubjørga. Stupbratt ved venstre side. Hold høyre, du er på sykkeltur ikke flytur.
  5. Etter ca. 46 km; nedfart fra Kubjørga der du skal svinge oppover Nea igjen mot damanlegg. Nedfartsveien kan ha biltrafikk og vi ber deg være varsom. Farten er stor, og nedfarten avsluttes med krapp sving mot venstre.
  6. Etter ca. 55 km; over Heggsethdammen. Spektakulært damanlegg du skal over.
  7. Smal veg opp til damanlegg. Sikres mot skrent.
  8. Etter ca. 60 km; stor nedfart mot Flora. Følg fareskiltene, de siste svingene før Flora kirke er i bratt terreng og her kan farten bli høy.

 

Følg sunn fornuft og trafikkreglene. Vi passerer mange sideveier og hyttefelt og det kan være biler på disse. Vi ønsker alle en trygg og god tur.

VIKTIG: Når du sykler på FV705: vis hensyn,følg trafikkreglene og avpass farten.

Starten går ifra Stuguvollmoen og følge riksveien langs Stugusjøen sørover. Løypa tar av midt i bakken og der forlater vi asfalten etter ca. 2,8 km. Deretter følger vi grusveien langs sørsiden av Stugusjøen. Kommer inn på pilegrimsleden og etter ca. 10 km tar vi av Reitanveien å kjører nedover en gammel kjerrevei. Pass farten her, kommer inn på vanlig grusvei etter nedfarten og ferden går videre mot Mobrua og fylkesveg 705.

 

Fra Mobrua følger løypa riksveien ned til Løvøya (ca. 6 km asfalt), der løypa tar av på grusveg og følger pilegrimsleden etter bro, på terreng/grusveg ned mot Neabyen i Ås. Fra Neabyen fortsetter vi å følge pilegrimsleden opp i sentrum av grenda. Der får vi første matstasjon etter 27 km. Vi følger fylkesveg 705 videre ned mot grenda Aune og krysser Henmobrua, sykler 1 kilometer oppover bakkene før vi tar av ved et veikryss og sykler nedover igjen mot Græslidammen. Kommer etter vel to kilometer i et terrengparti som fører oss videre langs sørsiden av Græslidammen. Løypa går over demningen og kommer langs riksvegen og videre opp mot ”Myntfunnet” i Græsli. Like etter myntfunnet tar vi av til venstre og tar en gammel kjerreveg nedover bakkene mot samfunnshuset i Græsli og andre matstasjon (42 km). Vi drar videre mot Kubjørga og følger grusvegen til Flora. Fra bakkene ned mot Flora går løypa tilbake langs elva mot Heggsethdammen og over den. Løypa går i bratt lende oppover mot Nekåbjørgen og over Nekåbjørgen og bakkene ned mot Flora igjen og tredje matstasjon (62 km), der løypa følger baksidevegen ned mot Kalvåa.

 

Fra Kalvåa går løypa videre langs grusvegen mot Mosleth bro og der har vi en fjerde matstasjon (74 km). Vi krysser vegen og følger grusvegen inn mot Mosleth grustak og ridesenteret. Her får vi et terrengparti. Fra ridesenteret fortsetter vi videre langs en grusveg mot Golfparken. Fra Golfparken kommer vi ut på asfaltvei. Den følger oss inn til mål. Over Gjelbakkbroen og målgang hundre meter etter Selbu kirke (85 km).